מחירון בוק בת מצווה

בוק בת מצווה אורטל אקרמן צלמת בוק בת מצווה אורטל אקרמן צלמת בוק בת מצווה אורטל אקרמן צלמת בוק בת מצווה אורטל אקרמן צלמת

תנאים כללים

– לאחר קביעת התאריך, תשולם מקדמה על סך 250 ש”ח באשראי או העברה בנקאית.
– התשלום יבוצע לכל המאוחר ביום הצילום עצמו אלא אם סוכם אחרת.
– שינוי הלוקיישן מחוץ לאזור השרון/ת”א בתוספת תשלום– לפי עלויות נסיעה.
– ניתן לבחור לקבל את התמונות על דיסק או בשליחה ברשת.
– הצילומים נערכים אך ורק בתאורה טבעית – בשעות היום.

– התמונות יסופקו ללקוח תוך שבועיים מיום הצילום, אלא אם סוכם אחרת.