מחירון צילום מעקב הריון

תנאים כללים

-ניתן להוריד/ להוסיף מפגשים לתמונת מעקב הריון, המחיר ישתנה בהתאם.
-ארבעה מפגשים מינימום בהריון
-את תמונת מעקב ההריון ניתן לקבוע בביתכם – בתוספת תשלום
-שינוי גודל האלבום בתוספת תשלום
-בתחילת התהליך תשולם מקדמה של 25% באשראי או העברה בנקאית